Skip to content
GRATIS VERZENDING BOVEN €50
UNIEKE PRODUCTEN
TEVREDENHEIDSGARANTIE

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wine Food and Living acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 1. Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, dat doen wij via deze privacyverklaring;
 2. Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 3. Wij u eerst om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 4. Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 5. Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 6. Wine Food and Living is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. in deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij een bezoek aan onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • naw-gegevens
 • telefoonnummer
 • factuuradres
 • e-mailadres
 • betalingsgegevens
 • geslacht
 • geboortedatum
 • ip-adres
 • orderhistorie
 • nationaliteit

Toegang accountomgeving

Met ons klantaccount kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf gegevens kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Doeleinden

 • afhandelen bestelling

om de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw naw-gegevens.

 • afhandelen betaalverkeer

om de betaling van de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw betaalgegevens.

 • communicatie

om de communicatie omtrent uw bestelling en/of andere vragen eenvoudig te laten verlopen, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens/contactgegevens.

 • uitvoering wettelijke plicht

om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaren wij uw bestelhistorie inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn.

 • marketing (indien toestemming)

om u van persoonlijke aanbiedingen te kunnen voorzien, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens/contactgegevens. deze gegevens worden alleen gebruikt wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven.

 • fraudepreventie

ten behoeve van fraudepreventie maken wij, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van uw ip-adres, adresgegevens en betaalgegevens.

indien dit nodig is voor een goede afhandeling van uw bestelling, kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. hierover leest u meer in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen u na uw toestemming op websites van derden en via e-mail marketing op de hoogte brengen van acties, aanbiedingen en campagnes van Wine Food and Living.

Contact en nieuwsbrief

 • Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels verschillende kanalen (zoals e-mail, telefoon, whatsapp en social media). u kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. de gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag.
 • wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Publicatie

wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

 • Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze bezorgservice. De bezorgservice is betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en mogen onder geen beding gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan door ons gesteld.
 • In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons verstrekken enkel een link en geven geen persoonsgegevens door aan derden, met mogelijkheid om in te loggen via een social media-account, wordt vanuit de social media partij het e-mailadres doorgegeven dat bij het gebruikersaccount hoort.

Cookies

 • Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken (de cookiebanner). Volgend gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor het gebruik van cookies.
 • Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw internetbrowser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
 • Voor meer informatie omtrent onze cookies verwijzen wij u naar onze cookie policy.

Google analytics

Wij gebruiken Google analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestelling(en) af te handelen, inclusief garantie, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden. wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen, voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. het is aan te bevelen deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

 • Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
 • U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
 • Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. u kunt deze terugvinden in de instellingen van uw internetbrowser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. u kunt hiervoor contact opnemen met de autoriteit persoonsgegevens.

Contactgegevens

Wine Food and Living

Pompenburg 180

3032 EM  ROTTERDAM

06-57675108

info@winefoodandliving.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 januari 2021

Back To Top